گنبد خشتی مشهد – امامزاده سید محمد در فاصله 500 متری حرم امام رضا بنای تاریخی گنبد خشتی مشهد در حدود 508 سال قدمت داشته و مرقد امامزاده سید محمد در این بنا واقع شده است. بنای مشهور به «گنبد خشتی» ، واق در «چهار…